РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ извън ОВО „Техн. науки“, 1 к.

уч. 2019/2020 г.

04.11.2019 г.30.11.2019 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

извън ОВО „Техн. науки“

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

РМРИ

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

23.11

721М

09:00

Техн. на машин.

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

23.11

701М

11:00

ММ и ММ с ЦПУ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

16.11

823М

09:00

ТМ

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

09.11

823М

09:00

ТИ

Доц. д-р инж. Павлина Тотева

09.11

829М

12:00

М

Доц. д-р инж. Пламен Петров

16.11

216М

12:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ извън ОВО „Техн. науки“, 1 к.

 уч. 2019/2020 г.

02.12.2019 г. – 21.12.2019 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

извън ОВО „Техн. науки“

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

РМРИ

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

11.12

721М

11:00

Техн. на машин.

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

04.12

701М

09:00

ММ и ММ с ЦПУ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

04.12

831М

09:00

ТМ

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

09.12

718М

13:00

ТИ

Доц. д-р инж. Павлина Тотева

16.12

829М

09:00

М

Доц. д-р инж. Пламен Петров

02.12

216М

09:00

Ликвидационната сесия е в периода 15.06. - 20.06.2020 г. и график ще бъде публикуван през следващата година (Студентите да следят за това на сайта на катедрата)


 РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ – ОВО „Техн. науки“, 1 к.

уч. 2019/2020 г.

04.11.2019 г.30.11.2019 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

ОВО „Техн. науки“

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ОК

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

23.11

721М

09:00

ТМ

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

09.11

823М

09:00

ППП

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

23.11

701М

11:00

М с ЦПУ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

16.11

823М

09:00

УК

Доц. д-р инж. Димитър Неделчев

16.11

701М

12:00

СМ

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

30.11

823М

09:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ – ОВО „Техн. науки“, 1 к.

уч. 2019/2020 г.

02.12.2019 г. – 21.12.2019 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

ОВО „Техн. науки“

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ОК

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

11.12

721М

11:00

ТМ

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

09.12

718М

13:00

ППП

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

04.12

701М

09:00

М с ЦПУ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

04.12

831М

09:00

УК

Доц. д-р инж. Димитър Неделчев

19.12

701М

09:00

СМ

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

07.12

831М

09:00

Ликвидационната сесия е в периода 15.06. - 20.06.2020 г. и график ще бъде публикуван през следващата година (Студентите да следят за това на сайта на катедрата)


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ, 1 к.

уч. 2019/2020 г.

04.11.2019 г.30.11.2019 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

МАС

Доц. д-р инж. Павлина Тотева

09.11

829М

12:00

ТПП

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

23.11

701М

11:00

СММ

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

30.11

823М

09:00

КЕИ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

16.11

823М

12:00

ПМП

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

23.11

721М

09:00

МБПМО

Доц. д-р инж. Стоян Славов

16.11

823М

09:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ, 1 к.

уч. 2019/2020 г.

02.12.2019 г. – 21.12.2019 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

МАС

Доц. д-р инж. Павлина Тотева

16.12

829M

09:00

ТПП

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

04.12

701M

09:00

СММ

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

07.12

831M

09:00

КЕИ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

11.12

831M

09:00

ПМП

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

11.12

721M

11:00

МБПМО

Доц. д-р инж. Стоян Славов

04.12

831M

09:00

Ликвидационната сесия е в периода 15.06. - 20.06.2020 г. и график ще бъде публикуван през следващата година (Студентите да следят за това на сайта на катедрата)

FaLang translation system by Faboba