ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ извън ОВО „Техн. науки“, 1 к.

уч. 2019/2020 г.

15.06.2020 г. – 20.06.2020 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

извън ОВО „Техн. науки“

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

МАС

Доц. д-р инж. Павлина Тотева

15.06

822M

13:00

ТПП

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

17.06

701M

09:00

СММ

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

19.06

823M

09:00

КЕИ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

16.06

718M

09:00

ПМП

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

18.06

721M

09:00

МБПМО

Доц. д-р инж. Стоян Славов

15.06

718M

09:00


 

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ, 1 к.

уч. 2019/2020 г.

15.06.2020 г. – 20.06.2020 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

извън ОВО „Техн. науки“

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ВМДМ

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

15.06

718M

09:00

ТС

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

17.06

701M

09:00

УУПС

Доц. д-р инж. Кирил Киров

17.06

701M

13:00

ОМСМО

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

18.06

721M

09:00

МОСП

Доц. д-р инж. Стоян Славов

16.06

718M

09:00

СПД

Доц. д-р инж. Павлина Тотева

15.06

822M

13:00


 

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ – ОВО „Техн. науки“, 1 к.

уч. 2019/2020 г.

15.06.2020 г. – 20.06.2020 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

извън ОВО „Техн. науки“

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

КИП

Доц. д-р инж. Димитър Неделчев

15.06

705M

13:00

КИА

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

15.06

718M

09:00

ОУАП

Доц. д-р инж. Димитър Неделчев

19.06

705M

09:00

НУРТС

Доц. д-р инж. Кирил Киров

17.06

701M

09:00

КП на М с ЦПУ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

16.06

718M

09:00

КМСПЕ

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

18.06

721M

09:00

FaLang translation system by Faboba