За спец. КТМ, извън ОВО „Технически науки“, задочно обучение с продължителност на обучението 2 години, 4 семестъра


1 курс

Съгласно структура на ТУ-Варна за ОКС „Магистър“ след висше образование.


2 курс

Вид дейност

Задочно обучение

Зимен семестър

 

Семестриална АУД:

28.09.2020 – 31.10.2020 г.

(5 седмици)

 

Редовна изпитна сесия:

02.11.2020 – 28.11.2020 г.

 (4 седмици)

 

Поправителна изпитна сесия:

30.11.2020-19.12.2020 г.

 ( 3  седмици)

Вид дейност

Задочно обучение

Летен  семестър

 

Преддипломна практика

08.02.2021 – 19.02.2021 г.

(2 седмици)

 

Редовна сесия за дипломна защита

28.06.2021 – 10.07.2021 г.

 (2 седмици)

 

Поправителна сесия за дипломна защита

30.08.2021-11.09.2021 г.

 (2  седмици)


За спец. КТМ, и спец. КТМ  ОВО „Технически науки“, задочно обучение с продължителност на обучението 1,5 години, 3 семестъра


1 курс

Съгласно структура на ТУ-Варна за ОКС „Магистър“ след висше образование.


2 курс

Вид дейност

Задочно обучение

трети семестър

 

Преддипломна практика

14.09.2020 – 25.09.2020 г.

(2 седмици)

 

Редовна сесия за дипломна защита

25.01.2021 – 30.01.2021 г.

 (1 седмици)

 

Поправителна сесия за дипломна защита

28.06.2021-10.07.2021 г.

 (2  седмици)

Структурата е приета на ФС с протокол № 02/28.08.2020 г.

FaLang translation system by Faboba