РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ – ОВО „Техн. науки“, 1 к.

уч. 2020/2021 г.

02.11.2020 г. – 28.11.2020 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

ОВО „Техн. науки“

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ОК

доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

07.11

822M

11:30

ТМ

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

14.11

718M

09:00

ППП

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

07.11

718M

09:00

М с ЦПУ

доц. д-р инж. Стоян Славов

21.11

705M

09:00

УК

Доц. д-р инж. Кирил Киров

28.11

831M

09:00

СМ

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

14.11

718M

11:30

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ, 1 к.

уч. 2020/2021 г.

30.11.2020 г.19.12.2020 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

ОВО „Техн. науки“

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ОК

доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

12.12

822M

09:00

ТМ

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

05.12

831M

09:00

ППП

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

14.12

718M

09:00

М с ЦПУ

доц. д-р инж. Стоян Славов

19.12

823M

09:00

УК

Доц. д-р инж. Кирил Киров

04.12

701M

09:00

СМ

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

05.12

831M

11:00

 


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ извън ОВО „Техн. науки“, 2 к.

уч. 2020/2021 г.

02.11.2020 г. – 28.11.2020 г.

Курс 2

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

извън ОВО „Техн. науки“

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ВМДМ

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

14.11

718M

09:00

ТС

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

07.11

718M

09:00

УУПС

Доц. д-р инж. Кирил Киров

28.11

831M

11:30

МОСП

Доц. д-р инж. Стоян Славов

21.11

705M

09:00

СПД

Доц. д-р инж. Кирил Киров

28.11

831M

09:00

ОМСМО

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

07.11

822M

11:30

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ извън ОВО „Техн. науки“, 2 к.

уч. 2020/2021 г.

30.11.2020 г.19.12.2020 г.

Курс 2

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

извън ОВО „Техн. науки“

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ВМДМ

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

05.12

831M

09:00

ТС

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

14.12

718M

09:00

УУПС

Доц. д-р инж. Кирил Киров

04.12

701M

09:00

МОСП

Доц. д-р инж. Стоян Славов

19.12

823M

09:00

СПД

Доц. д-р инж. Кирил Киров

30.11

705M

09:00

ОМСМО

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

12.12

822M

09:00

 


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. МТТ – други специалности, 1 к.

уч. 2020/2021 г.

02.11.2020 г. – 28.11.2020 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност МТТ-

други специалности

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

3D моделиране

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

14.11

718M

09:00

ВЗТИ

Доц. д-р инж. Кирил Киров

28.11

831M

09:00

РМРИ

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

07.11

822M

11:30

ММС с ЦПУ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

21.11

705M

09:00

ПТ

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

07.11

718M

09:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. МТТ – други специалности, 1 к.

 

уч. 2020/2021 г.

30.11.2020 г.19.12.2020 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност МТТ-

други специалности

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

3D моделиране

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

05.12

831M

09:00

ВЗТИ

Доц. д-р инж. Кирил Киров

04.12

701M

09:00

РМРИ

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

12.12

822M

09:00

ММС с ЦПУ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

19.12

823M

09:00

ПТ

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

14.12

718M

09:00


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. МТТ – Професионален бакалавър, 1 к.

уч. 2020/2021 г.

02.11.2020 г. – 28.11.2020 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност МТТПрофесионален бакалавър

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

УК

Доц. д-р инж. Кирил Киров

28.11

831M

09:00

СМ

Доц. д-р инж. Кирил Киров

28.11

831M

11:30

ПД

Доц. д-р инж. Кирил Киров

21.11

831M

09:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. МТТ – Професионален бакалавър, 1 к.

уч. 2020/2021 г.

30.11.2020 г.19.12.2020 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност МТТПрофесионален бакалавър

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

УК

Доц. д-р инж. Кирил Киров

04.12

701M

09:00

СМ

Доц. д-р инж. Кирил Киров

12.12

717M

09:00

ПД

Доц. д-р инж. Кирил Киров

30.11

705M

09:00

 


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ, 1 к.

уч. 2020/2021 г.

02.11.2020 г. – 28.11.2020 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

МСА

Доц. д-р инж. Кирил Киров

28.11

831M

11:30

УК

Доц. д-р инж. Кирил Киров

28.11

831M

09:00

СММ

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

14.11

718M

11:30

КЕИ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

21.11

705M

09:00

ВМТО

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

14.11

718M

09:00

МБПМО

Доц. д-р инж. Стоян Славов

21.11

705M

12:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. КТМ, 1 к.

уч. 2020/2021 г.

30.11.2020 г.19.12.2020 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

МСА

Доц. д-р инж. Кирил Киров

12.12

717M

09:00

УК

Доц. д-р инж. Кирил Киров

04.12

701M

09:00

СММ

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

05.12

831M

11:00

КЕИ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

19.12

823M

09:00

ВМТО

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

05.12

831M

09:00

МБПМО

Доц. д-р инж. Стоян Славов

18.12

823M

10:00

 


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. УК – други специалности, 1 к.

уч. 2020/2021 г.

02.11.2020 г. – 28.11.2020 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност УК-

други специалности

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ПТ

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

07.11

718M

09:00

Матем. ст-ка

Гл. ас. д-р Диана Неделчева

13.11

333НУК

13:00

Материалознание

Доц. д-р инж. Пламен Петров

21.11

15М

09:00

ВЗТИ

Гл. ас. д-р инж. Кирил Киров

28.11

831M

09:00

Икономика

Доц. д-р Сийка Демирова

06.11

505НУК

09:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС“Магистър“, Задочно обучение, кат.ТМММ, спец. УК – други специалности, 1 к.

уч. 2020/2021 г.

30.11.2020 г.19.12.2020 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност УК-

други специалности

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ПТ

Ас. д-р инж. Таня Аврамова

14.12

718M

09:00

Матем. ст-ка

Гл. ас. д-р Диана Неделчева

18.12

333НУК

13:00

Материалознание

Доц. д-р инж. Пламен Петров

10.12

15М

13:00

ВЗТИ

Гл. ас. д-р инж. Кирил Киров

04.12

701M

09:00

Икономика

Доц. д-р Сийка Демирова

12.12

321НУК

09:00

 

FaLang translation system by Faboba