РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Задочно обучение, кат. ТМММ, спец. МТТ – след ПБ, 1 к.

 уч. 2020/2021 г.

21.06.2021 г. – 10.07.2021 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност МТТ-

след ПБ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ТМ

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

02.07

822М

09:00

КИП

Доц. д-р инж. Стоян Славов

28.06

822М

09:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Задочно обучение, кат. ТМММ, спец. МТТ – след ПБ, 1 к.

 уч. 2020/2021 г.

12.07.2021 – 17.07.2021 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност МТТ-

след ПБ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ТМ

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

13.07

701М

09:00

КИП

Доц. д-р инж. Стоян Славов

12.07

823М

09:00

Забележка: Годишната поправителна сесия е от 30.08-11.09.2021 г. Датите, залите и часът за поправка на всеки преподавател могат да бъдат видени в сайта на университета, след като бъдат публикувана от УМО (вероятно в началото на юли месец).


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Редовно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ-4, 1 к.

 уч. 2020/2021 г.

21.06.2021 г. – 10.07.2021 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ-

по други спец.

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

РМРИ

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

21.06

831М

09:00

ПТ

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

02.07

822М

09:00

ММ и с-ми с ЦПУ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

28.06

822М

09:00

3D моделиране

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

24.06

718М

09:00

ВЗТИ

Доц. д-р инж. Кирил Киров

06.07

705М

09:00

Материалозна–ние

Доц. д-р инж. Пламен Петров

30.06

216М

09:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Редовно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ-4, 1 к.

уч. 2020/2021 г.

12.07.2021 – 17.07.2021 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ-

по други спец.

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

РМРИ

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

17.07

721М

09:00

ПТ

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

13.07

701М

09:00

ММ и с-ми с ЦПУ

Доц. д-р инж. Стоян Славов

12.07

823М

09:00

3D моделиране

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

16.07

718М

09:00

ВЗТИ

Доц. д-р инж. Кирил Киров

14.07

705М

09:00

Материалозна–ние

Доц. д-р инж. Пламен Петров

16.07

216М

11:00

Забележка: Годишната поправителна сесия е от 30.08-11.09.2021 г. Датите, залите и часът за поправка на всеки преподавател могат да бъдат видени в сайта на университета, след като бъдат публикувана от УМО (вероятно в началото на юли месец).


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Редовно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ, 1 к.

 уч. 2020/2021 г.

21.06.2021 г. – 10.07.2021 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ПТП

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

21.06

831М

09:00

П на CAD-ми при сглобяване

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

02.07

822М

09:00

CAQ системи

Доц. д-р инж. Стоян Славов

28.06

822М

09:00

МОСП

Доц. д-р инж. Стоян Славов

29.06

822М

09:00

ОМСМО

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

05.07

831М

09:00

ПМК

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

09.07

718М

09:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Редовно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ, 1 к.

 уч. 2020/2021 г.

12.07.2021 – 17.07.2021 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ПТП

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

14.07

721М

09:00

П на CAD-ми при сглобяване

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

13.07

701М

09:00

CAQ системи

Доц. д-р инж. Стоян Славов

12.07

823М

09:00

МОСП

Доц. д-р инж. Стоян Славов

12.07

823М

11:00

ОМСМО

Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

17.07

721М

09:00

ПМК

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

15.07

702М

09:00

Забележка: Годишната поправителна сесия е от 30.08-11.09.2021 г. Датите, залите и часът за поправка на всеки преподавател могат да бъдат видени в сайта на университета, след като бъдат публикувана от УМО (вероятно в началото на юли месец).


 

FaLang translation system by Faboba