РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Задочно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ, 1 к.

 уч. 2021/2022 г.

28.03.2022 г. -23.04.2022 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ПМП

Гл. ас. д-р инж. Димка Василева

16.04

718М

09:00

П на CAD с-ми при Сгл

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

02.04.

822М

09:00

CAQ с-ми

Доц. д-р инж. Стоян Славов

02.04

823М

11:00

МОСП

Доц. д-р инж. Стоян Славов

16.04

718М

13:00

ОМСМО

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

09.04

822М

09:00

ПМК

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

09.04

823М

11:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Задочно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ, 1 к.

 

уч. 2021/2022 г.

25.04.2022 г.-21.05.2022 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ПМП

Гл. ас. д-р инж. Димка Василева

14.05

718М

11:00

П на CAD с-ми при Сгл

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

30.04

822М

09:00

CAQ с-ми

Доц. д-р инж. Стоян Славов

07.05

823М

09:00

МОСП

Доц. д-р инж. Стоян Славов

07.05

823М

11:00

ОМСМО

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

14.05

822М

09:00

ПМК

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

21.05

823М

09:00

 Забележка: Съгласно заповед №107/17.02.2022 изпитите са присъствени.

Годишната поправителна сесия е от 30.05.2022-04.06.2022. Датите, залите и часът за поправка на всеки преподавател могат да бъдат видени в сайта на университета, след като бъдат публикувана от УМО или седмица преди периода ще бъдат публикувани на сайта на катедра. Да се проверява и на двете места за изпитните дати.


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Задочно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ-4, 1 к.

 уч. 2021/2022 г.

28.03.2022 г. -23.04.2022 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ-4

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

РМРИ

гл. ас. д-р инж. Димка Василева

16.04

718М

09:00

ПТ

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

02.04.

822М

09:00

ММ и с-ми с ЦПУ

гл. ас. д-р инж. Димка Василева

02.04

717М

12:00

3D моделиране

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

09.04

718М

11:00

ВЗТИ

Доц. д-р инж. Кирил Киров

16.04

828М

13:00

М

Доц. д-р инж. Пламен Петров

09.04

216М

09:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Задочно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ-4, 1 к.

уч. 2021/2022 г.

25.04.2022 г.-21.05.2022 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ-4

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

РМРИ

гл. ас. д-р инж. Димка Василева

14.05

718М

11:00

ПТ

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

30.04

822М

09:00

ММ и с-ми с ЦПУ

гл. ас. д-р инж. Димка Василева

07.05

822М

09:00

3D моделиране

Гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

21.05

718М

09:00

ВЗТИ

Доц. д-р инж. Кирил Киров

19.05

828М

13:00

М

Доц. д-р инж. Пламен Петров

30.04

216М

11:00

 Забележка: Съгласно заповед №107/17.02.2022 изпитите са присъствени.

Годишната поправителна сесия е от 30.05.2022-04.06.2022. Датите, залите и часът за поправка на всеки преподавател могат да бъдат видени в сайта на университета, след като бъдат публикувана от УМО или седмица преди периода ще бъдат публикувани на сайта на катедра. Да се проверява и на двете места за изпитните дати.


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Задочно обучение, кат. ТМММ, спец. УК, 1 к.

 уч. 2021/2022 г.

28.03.2022 г. -23.04.2022 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност УК

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

УК-2 част

Доц. д-р инж. Кирил Киров

16.04

828М

13:00

СППС. А

Доц. д-р инж. Кирил Киров

09.04

705М

12:00

МАУК

Ас. д-р Анна Николова

16.04

212Е

09:00

УРПС

Гл. ас. д-р Свилен Симеонов

30.03

НУК505

08:30

ФМБП

Гл. ас. д-р Марина Маринова

09.04

НУК505

09:30

СКУ на ПС

Доц. д-р инж. Стоян Славов

02.04

823М

11:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Задочно обучение, кат. ТМММ, спец. УК, 1 к.

 уч. 2021/2022 г.

25.04.2022 г.-21.05.2022 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност УК

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

УК-2 част

Доц. д-р инж. Кирил Киров

19.05

828М

13:00

СППС. А

Доц. д-р инж. Кирил Киров

14.05

705М

09:00

МАУК

Ас. д-р Анна Николова

30.04

212Е

11:00

УРПС

Гл. ас. д-р Свилен Симеонов

05.05

НУК428

13:00

ФМБП

Гл. ас. д-р Марина Маринова

30.04

НУК505

09:30

СКУ на ПС

Доц. д-р инж. Стоян Славов

07.05

823М

09:00

 Забележка: Съгласно заповед №107/17.02.2022 изпитите са присъствени.

Годишната поправителна сесия е от 30.05.2022-04.06.2022. Датите, залите и часът за поправка на всеки преподавател могат да бъдат видени в сайта на университета, след като бъдат публикувана от УМО или седмица преди периода ще бъдат публикувани на сайта на катедра. Да се проверява и на двете места за изпитните дати.

 

FaLang translation system by Faboba