РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Редовно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ, 1 к.

 уч. 2021/2022 г.

02.05.2022 г. – 21.05.2022 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ПТП

Гл. ас. д-р инж. Димка Василева

07.05

822М

09:00

П на CAD с-ми при сглобяване

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

14.05

822М

09:00

CAQ с-ми

Доц. д-р инж. Стоян Славов

05.05

823М

09:00

МОСП

Доц. д-р инж. Стоян Славов

19.05

823М

09:00

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Редовно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ, 1 к.

уч. 2021/2022 г.

23.05.2022 г. – 28.05.2022 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ПТП

Гл. ас. д-р инж. Димка Василева

23.05

717М

09:00

П на CAD с-ми при сглобяване

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

26.05

701М

09:00

CAQ с-ми

Доц. д-р инж. Стоян Славов

28.05

718М

10:00

МОСП

Доц. д-р инж. Стоян Славов

25.05

831М

09:00

ОМСМО

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

26.05

717М

13:00

ПМК

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

27.05

702М

09:00

ГОДИШНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Редовно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ, 1 к.

уч. 2021/2022 г.

30.05.2022 г.04.06.2022 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ПТП

Гл. ас. д-р инж. Димка Василева

01.06

717М

11:00

П на CAD с-ми при сглобяване

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

02.06

701М

09:00

CAQ с-ми

Доц. д-р инж. Стоян Славов

31.05

718М

09:00

МОСП

Доц. д-р инж. Стоян Славов

30.05

718М

13:00

ОМСМО

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

02.06

717М

13:00

ПМК

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

03.06

718М

09:00


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Редовно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ-4, 2 к.

уч. 2021/2022 г.

02.05.2022 г. – 21.05.2022 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ПТП

Гл. ас. д-р инж. Димка Василева

07.05

822М

09:00

П на CAD с-ми при сглобяване

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

14.05

822М

09:00

CAQ с-ми

Доц. д-р инж. Стоян Славов

05.05

823М

09:00

УК

Доц. д-р инж. Димитър Неделчев

20.05

701М

09:00

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Редовно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ-4, 2 к.

уч. 2021/2022 г.

23.05.2022 г. – 28.05.2022 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ПТП

Гл. ас. д-р инж. Димка Василева

23.05

717М

09:00

П на CAD с-ми при сглобяване

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

26.05

701М

09:00

CAQ с-ми

Доц. д-р инж. Стоян Славов

28.05

718М

10:00

УК

Доц. д-р инж. Димитър Неделчев

25.05

701М

09:00

ОМСМО

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

26.05

717М

13:00

ПМК

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

27.05

702М

09:00

ГОДИШНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ОКС “Магистър“, Редовно обучение, кат. ТМММ, спец. КТМ-4, 2 к.

уч. 2021/2022 г.

30.05.2022 г.04.06.2022 г.

Курс 1

Поток 1

Група 1

Специалност КТМ

Дисциплина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ПТП

Гл. ас. д-р инж. Димка Василева

01.06

717М

11:00

П на CAD с-ми при сглобяване

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

02.06

701М

09:00

CAQ с-ми

Доц. д-р инж. Стоян Славов

31.05

718М

09:00

УК

Доц. д-р инж. Димитър Неделчев

30.05

701М

09:00

ОМСМО

Доц. д-р инж. Таня Аврамова

02.06

717М

13:00

ПМК

Гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

03.06

718М

09:00


 Забележка: Съгласно заповед №107/17.02.2022 изпитите са присъствени.

 

FaLang translation system by Faboba