ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

уч. 2023/2024 г.

 

за ОКС "Магистър след ВО" - задочно обучение

25.03.2024 - 20.04.2024 г. - редовна сесия

22.04.2024 - 18.05.2024 г. - поправителна сесия

 

Курс:

Специалност:

Редовна сесия

Поправителна сесия

1

МТТ-4

Дата:

Зала:

Час:

Дата:

Зала:

Час:

Дисциплина:

Преподавател:

Взаимозаменяемост и технически измервания

доц. Д. Василева

06.04.2024

515 М

09:00

27.04.2024

515 М

09:00

Рязане на материалите и режещи инструмент

доц. Д. Василева

05.04.2024

717 М

09:00

11.05.2024

717 М

09:00

3D Моделиране в машиностроенето

доц. М. Бакалова

30.03.2024

823 М

09:00

26.04.2024

718 М

09:00

Технология на машиностроенето

доц. Т. Аврамова

13.04.2024

718 М

09:00

17.05.2024

831 М

09:00

Металорежещи машини

доц. Д. Василева

20.04.2024

717 М

09:00

10.05.2024

717 М

13:00


Курс:

Специалност:

Редовна сесия

Поправителна сесия

2

МТТ-4

Дата:

Зала:

Час:

Дата:

Зала:

Час:

Дисциплина:

Преподавател:

Управление на качеството

доц. Д. Неделчев

30.03.2024

701 М

09:00

17.05.2024

701 М

09:00

Експлоатация и поддръжка на производствено оборудване

доц. Д. Неделчев

06.04.2024

701 М

09:00

27.04.2024

701 М

09:00

Промишлени логистични системи

доц. С. Славов

29.03.2024

823 М

09:00

26.04.2024

717 М

09:00

Оптимални методи и средства за механична обработка

доц. Д. Василева

20.04.2024

717 М

13:00

10.05.2024

717 М

09:00

CAQ системи

доц. Д. Василева

05.04.2024

831 М

13:00

11.05.2024

831 М

13:00

Надеждност и управление на риска на технологични системи

доц. Д. Неделчев

13.04.2024

701 М

09:00

18.05.2024

701 М

13:00

FaLang translation system by Faboba