1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

       Обучението в ОКС "Бакалавър" по специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето" се извършва както в редовна, така и в задочна форма, като продължителността е съответно: 4 години (или 8 академични семестъра с ДЗ/ДИ включително) за редовна и 5 години (или 9 академични семестъра + 1 семестър за ДЗ/ДИ) за задочна форма на обучение.

Прегледай брошура на специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето":

Брошура сп. ПИ  Прегледай учебния план на специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето"

Редовно обучение

Задочно обучение

 Учебен план сп. КТМ

Учебен план сп. КТМ


          Студентите завършват ОКС "Бакалавър" по специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето" чрез процедури за явяване на Държавен изпит или чрез разработване и успешна защита на Дипломна работа (Дипломен проект). 


     В случай на въпроси или необходимост от допълнителна информация относно условията и плановете за обучение по специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето" в ОКС "Бакалавър" в катедра ТМММ, моля обръщайте се към отговорника на специалността в катедрата: доц. д-р инж. Мария Иванова Консулова-Бакалова.

FaLang translation system by Faboba