1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

Обучение в ОКС "Магистър"

         За обучение за придобиване на ОКС "Магистър" по някоя от изброените по-долу специалности в катера ТМММ се приемат лица, които вече са придобили ОКС "Бакалавър" и/или ОКС "Магистър". За получаване на диплома за ОКС "Магистър" се изисква съответния магистърски курс да съдържа не по-малко от 60 кредита след придобита ОКС "бакалавър" по същата специалност, или ОКС "Магистър" по друга специалност, в същата област на висше образование (ОВО).

        Съобразявайки се с тези изисквания, катедра "Технология на Машиностроенето и Металорежещи Машини" (ТМММ) предлага следните магистърски програми за обучение на студенти, в зависимост от придобитата ОКС:

 

1. За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по други специалности от област 5. Технически науки, със срок 1.5 календарни години (4 семестъра) в следните учебни планове:

(Важно: първи семестър започва от летен семестър на съответната учебна година)

   Редовна форма на обучение     Задочна форма на обучение
 Учебен план сп. КТМ, ОКС Учебен план сп. КТМ, ОКС

2. За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от професионално направление 5.1. "Машинно инжинерство", със срок една календарна година (3 семестъра) и следните учебни планове:

(Важно: първи семестър започва от зимен семестър на съответната учебна година)

   Редовна форма на обучение     Задочна форма на обучение
 Учебен план сп. КТМ, ОКС Учебен план сп. КТМ, ОКС

 

 

 1. За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "Магистър" по други специалности от други професионални направления, със срок 1.5 календарни години (4 семестъра) и следните учебни планове:

(Важно: първи семестър започва от летен семестър на съответната учебна година)

   Редовна форма на обучение     Задочна форма на обучение
 Учебен план сп. КТМ, ОКС Учебен план сп. КТМ, ОКС

2. За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от професионално направление 5.1. "Машинно инжинерство", със срок една календарна година (3 семестъра) и следните учебни планове:

(Важно: първи семестър започва от зимен семестър на съответната учебна година)

   Редовна форма на обучение     Задочна форма на обучение
 Учебен план сп. КТМ, ОКС Учебен план сп. КТМ, ОКС
 

          Студентите завършват ОКС "Магистър" по специалности КТМ или MTT само чрез процедура за разработване и успешна защита на Дипломна работа (Дипломен проект).

        В случай на въпроси или необходимост от допълнителна информация относно плановете и програмите за обучение в ОКС "Магистър" на катедра ТМММ, обръщайте се към: ас. инж. Георги Вълчев.

FaLang translation system by Faboba