1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

Обучение в ОНС "Доктор"

      За обучение в образователната и научна степен "Доктор" могат да кандидатстват само лица, които вече са придобили ОКС "магистър" или студенти които са завършили семестриално по специалност в ОКС "магистър" и на които им предстои явяване на дипломна защита напосредствено преди кандидат-докторантския конкурс.

       Сроковете за обучение са както следва:

  • редовната форма е със срок на обучение - 3 години;
  • задочната форма е със срок на обучение - 4 години;

       Катедра ТМММ има валидна акредитация за обучение по ОНС "Доктор" в професионално направление 5.1. Машинно инженерство и научна специалност "Технология на машиностроенето".

Учебния план за обучение в ОНС "Доктор" по специалност "Технология на машиностроенето" може да бъде прегледан по-долу:

      Информация за конкурси за редовна или задочна докторантура в кат. ТМММ:

          Прием на докторанти в редовна или задочна форма на обучение се осъществява въз основа на конкурс, обявен от ТУ- Варна. Конкурсът и броя на местата за всяка специалност се обявяват ежегодно в Държавен вестник, както и на интернет страницата на Докторантски център към ТУ-Варна

          Справки и приемане на необходимите документи се извършва в ТУ-Варна, стаи 318, 319 НУК (Нов Учебен Корпус). За подаване на документи и в случай на въпроси, относно процедурата на конкурса, се обръщайте на следните контакти:

          Докторантски център към ТУ-Варна

         Кандидатите за докторантура полагат конкурсен изпит по специалността, за която кандидатстват и изпит по чужд език (английски език).

FaLang translation system by Faboba