Обучението в ОКС "Бакалавър" по специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето" се извършва както в редовна, така и в задочна форма, като продължителността е съответно: 4 години (или 8 семестъра) за редовна и 5 години (или 10 семестъра) за задочна форма на обучение.

Прегледай брошура на специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето":

Брошура сп. ПИ  Прегледай учебния план на специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето"

Редовно обучение

Задочно обучение

 Учебен план сп. ПИ

Учебен план сп. ПИ, ОКС


          Студентите завършват ОКС "Бакалавър" по специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето" чрез процедури за явяване на Държавен изпит или чрез разработване и успешна защита на Дипломна работа (Дипломен проект). 


     В случай на въпроси или необходимост от допълнителна информация относно условията и плановете за обучение по специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето" в ОКС "Бакалавър" в катедра ТМММ, моля обръщайте се към отговорника на специалността в катедрата: гл. ас. д-р инж. Мария Иванова Консулова-Бакалова.

FaLang translation system by Faboba