Обучението в ОКС "Бакалавър" по специалност "Производствен инженеринг" се извършва както в редовна, така и в задочна форма, като продължителността е съответно: 4 години (или 8 семестъра) за редовна и 5 години (или 10 семестъра) за задочна форма на обучение.

Прегледай брошура на специалност "Производствен инженеринг":

Брошура сп. ПИ  


 


Прегледай учебния план на специалност "Производствен инженеринг"

Редовно обучение

Важно: През учебната 2022-2023 г. прием в Редовна форма на обучение няма да се извършва.

Задочно обучение

 Учебен план сп. ПИ

Учебен план сп. ПИ, ОКС


          Студентите завършват ОКС "Бакалавър" по специалност "Производствен инженеринг" чрез процедури за явяване на Държавен изпит или чрез разработване и успешна защита на Дипломна работа (Дипломен проект). 


          В случай на въпроси или необходимост от допълнителна информация относно плановете на специалност "Производствен инженеринг" за обучение в ОКС "Бакалавър" в катедра ТМММ, моля обръщайте се към отговорника за специалността в катедрата: гл. ас. д-р инж. Димка Василева.

FaLang translation system by Faboba