Г Р А Ф И К

 за провеждане на дипломни защити и държавен изпит за специалности „КТМ“ и "УК", в кат. „ТМММ“,

за учебна 2021/2022 година

 

Дипломни защити:

16.09.2022 г.  – Редовна сесия

 1. Ива Младенова Рашева,            ОКС „М“,            спец. „КТМ“ , Ф№ 18121098
 2. Христо Христов Христов,           ОКС „М“,            спец. КТМ,    Ф№ 21153062
 3. Християн Христов Емандиев,     ОКС „М“,            спец. „КТМ“,  Ф№ 21151063
 4. Светослав Светославов Кунов,  ОКС „М“,            спец. „КТМ“, Ф№ 21151061
 5. Марино Николов Ничев,            ОКС „М“             спец. „КТМ“, Ф№ 21153063
 6. Алкин Незиров Исмаилов,         ОКС „М“,            спец. „КТМ,   Ф№ 21153064
 7. Камелия Димитрова Пройкова,  ОКС „М“,            спец.  „УК,     Ф№ 21153083
 8. Сунай Енверов Сюлейманов,     ОКС „М“             спец.  „УК,      Ф№ 21153082
 9. Розалия Кирилова Митова,        ОКС „М“,            спец. „УК“,     Ф№21153081

  16.09.2022 г.  – Поправителна сесия

 1. Дамян Мирославов Иванов        ОКС „Б“             сп. КТМ, Ф.№18121100
 2. Божидар Кънчев Кръстев          ОКС „Б“             сп. КТМ, Ф.№18121103

 Начало на Дипломните защити 15:30 часа в зала 822 М.


Държавен изпит:

16.09.2022 г.    – Редовна сесия

 1. Онур Тунчай Зюлкяр                 ОКС „Б“             сп. КТМ, Ф.№18121093

Начало на Държавния изпит  15.30  часа в зала 823 М.


 

FaLang translation system by Faboba