A. Структура на учебния процес за учебната 2022/2023 г. за ОКС „Магистър“ , 3 семестъра, след завършено висше образование за една календарна година за 1 курс.

Първи семестър

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Семестриална АУД

 -

10.10.2022-12.11.2022

5 седм.

Редовна сесия

 -

14.11.2022-10.12.2022

4 седм.

Поправителна сесия

 -

12.12.2022-07.01.2023

3 седм.

Втори семестър

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Семестриална АУД

 -

20.02.2023-25.03.2023

5 седм.

Редовна сесия

 -

27.03.2023-22.04.2023

4 седм.

Поправителна сесия

 -

24.04.2023-13.05.2023

3 седм.

Извънсеместриална част на учебната година

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Годишна поправителна сесия

 -

22.05.2023-27.05.2023

1 седм.

Дипломен семестър /трети семестър/

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Преддипломна практика

 -

29.05.2023-03.06.2023

1 седм.

Дипломно проектиране

 -

05.06.2023-09.09.2023

14 седм.

Редовна сесия за дипломна защита

 -

11.09.2023-16.09.2023

1 седм.

Поправителна сесия за дипломна защита

 -

16.10.2023-21.10.2023

1 седм.


 Б. За ОКС „Магистър“ след завършено висше образование за една и половина календарна година за 1 курс. Спец. МТТ – 4 сем.

Първи семестър

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Семестриална АУД

20.02.2023 – 28.04.2023 г.

10 седм.

 -

Редовна сесия

01.05.2023 – 20.05.2023 г.

3 седм.

 -

Поправителна сесия

22.05.2023 – 27.05.2023 г.

1 седм.

 -

Годишна поправителна сесия

29.05.2023 – 03.06.2023 г. 1 седм.

 -


 В. За ОКС „Магистър“ след завършено висше образование за една и половина календарна година за 1 курс. Спец. МТТ – 4 сем.

 Първи семестър

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Семестриална АУД

20.02.2023 – 28.04.2023 г.

10 седм.

 -

Редовна сесия

01.05.2023 – 20.05.2023 г.

3 седм.

 -

Поправителна сесия

22.05.2023 – 27.05.2023 г.

1 седм.

 -

Годишна поправителна сесия

29.05.2023 – 03.06.2023 г. 1 седм.

 -


 Г. За ОКС „Магистър“ след завършено висше образование за една и половина календарна година за 1 курс. Спец. МТТ – 4 сем.

 Първи семестър

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Семестриална АУД

 -

20.02.2023-25.03.2023

5 седм.

Редовна сесия

 -

27.03.2023-22.04.2023

4 седм.

Поправителна сесия

 -

24.04.2023-13.05.2023

3 седм.

Годишна поправителна сесия

 -

22.05.2023-27.05.2023

1 седм.


Д. За ОКС „Магистър“ след завършено висше образование за една и половина календарна година за 2 курс. Спец. КТМ – 4 сем.

Втори семестър

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Семестриална АУД

 -

10.10.2022-12.11.2022

5 седм.

Редовна сесия

 -

14.11.2022-10.12.2022

4 седм.

Поправителна сесия

 -

12.12.2022-07.01.2023

3 седм.

Трети семестър

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Семестриална АУД

 -

20.02.2023-25.03.2023

5 седм.

Редовна сесия

 -

27.03.2023-22.04.2023

4 седм.

Поправителна сесия

 -

24.04.2023-13.05.2023

3 седм.

Извънсеместриална част на учебната година

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Годишна поправителна сесия

 -

22.05.2023-27.05.2023

1 седм.

Дипломен семестър /четвърти семестър/

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Преддипломна практика

 -

29.05.2023-03.06.2023

1 седм.

Дипломно проектиране

 -

05.06.2023-09.09.2023

14 седм.

Редовна сесия за дипломна защита

 -

11.09.2023-16.09.2023

1 седм.

Поправителна сесия за дипломна защита

 -

16.10.2023-21.10.2023

1 седм.


Е. За ОКС „Магистър“ след завършено висше образование за 2 години на обучение за 2 курс, редовно обучение. Спец. КТМ – 4 сем.

Извънсеместриална част на учебната година

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Годишна поправителна сесия

22.05.2023-27.05.2023

1 седм.

 -

Дипломен семестър /четвърти семестър/

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Преддипломна практика

29.05.2023-03.06.2023

1 седм.

 -

Дипломно проектиране

05.06.2023-09.09.2023

14 седм.

 -

Редовна сесия за дипломна защита

11.09.2023-16.09.2023

1 седм.

 -

Поправителна сесия за дипломна защита

16.10.2023-21.10.2023

1 седм.

 -


Ж. За ОКС „Магистър“ след завършено висше образование за 2 години на обучение за 2 курс, задочно обучение. Спец. УК – 4 сем.

Извънсеместриална част на учебната година

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Годишна поправителна сесия

22.05.2023-27.05.2023

1 седм.

 -

Дипломен семестър /четвърти семестър/

Вид дейност

Редовно обучение

Задочно обучение

Преддипломна практика

20.03.2023-01.04.2023

2 седм.

 -

Дипломно проектиране

03.04.2023-08.07.2023

14 седм.

 -

Редовна сесия за дипломна защита

10.07.2023-15.07.2023

1 седм.

 -

Поправителна сесия за дипломна защита

04.09.2023-16.09.2023

2 седм.

 -


 

FaLang translation system by Faboba