Изчислителната програма RMR3D е разработена да служи като инструмент за бързо обработване на данните от тримерно измерена топография (клетки) на регулярни микрорелефи (РМР). С нейна помощ могат да се изчисляват и извеждат стойностите на някои важни експлоатационни характеристики на този вид и други релефи, като: маслозадържаща способност на релефа, опорната площ и тяхното изменение при износване, както и някои стандартизирани в ISO 25178-2 тримерни критерии на грапавостта на РМР. Освен това, програмата позволява тримерно графично изобразяване на измерената топография, графично представяне на изменението на опорната площ и обемите на метала и смазката на релефа.

Изтегли Install RMR3D v1.0.1.exe  3.30 MB (3,464,694 bytes).


Статия:

Славов, С. Д., "RMR3D–изчислителна програма за пресмятане на някои стандартизирани тримерни критерии на топографията на регулярни микрорелефи получени чрез вибрационно повърхностно пластично деформиране", сп. Машиностроителна Техника и Технологии, кн. 2, изд.ТО на НТС Варна, 2011, ISSN1312-0859, с. 87 – 94.

FaLang translation system by Faboba