EXPLAN (V 1.1.3) е програмен продукт, създаден* за автоматизирано планиране и последваща обработка на дву-, три- и четири факторни планирани ротатабелни експерименти, в сферата на машиностроенето, технологиите и техниката като цяло. Програмният продукт е изграден на основата на общоприетите матиматико-статистически методи за оптимизация на процесите и технологиите, посредством провеждането на планирани експерименти.

      Използването на EXPLAN (V 1.1.3) може да спести значително времето за планиране и получаване на експерименталните регресионни зависимости, намалява до минимум вероятността за допускане на грешки в процеса на обработката на данните от експеримента и предлага възможности за оптимизация на получените резултати.Изтегли инсталация на програмата EXPLAN V1.1.3 за MS Windows 7, 8.1, 10 - 9.06 MB (9,509,771 bytes).


Допълнителна надстройка за потребители на MS Windows 7, 8.1, 10 която трябва да се инсталира за да е възможно използване на помощната система Help ?:


*. Георгиев Д.С., Славов С.Д., Компютърен програмен продукт "EXPLAN" Софтуерен учебен програмен продукт, издание на МТФ при ТУ-Варна, финансирано по проект TEMPUS "Project S_JEP-12417-97", Варна, 21.02.2000 год.

Статия:

Георгиев Д. С., Славов, С.Д., Програмен продукт за автоматизирано планиране, провеждане и обработване на резултатите след дву- три- и четири-факторни планирани ротатабелни експерименти „EXPLAN”, сп. Машиностроителна Техника и Технологии, кн. 1, изд.ТО на НТС Варна, 2008, ISSN1312-0859, с. 73 – 79.

FaLang translation system by Faboba