Категория: Автоматизация на инженерния труд (CAD-CAM-CAE Software)
Рецензент: проф. д-р. Пламен Василев Братанов от ТУ-Варна
Страници: 82
ISBN: 978-954-20-0482-0
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2010

Брой преглеждания: 631

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

В настоящото ръководство са разгледани общите принципи и методологията, използвани в съвременна система за автоматизирано проектиране на различни сцени, като особено внимание е обърнато на осветлението в сцената, използвани материали и текстури и анимация.

Ръководство е предназначено за студенти и инженери, обучаващи се и завършили специалност "Инженерен дизайн", но може да бъде използвано и от студенти и инженери завършили професионално направление "Машинно инженерство". То има за цел получаване на първоначални познания при създаване на полигонни модели, създаване на сцени с тези модели, фото реалистична визуализация на сцената и анимация.

Обяснени са особеностите при използване на вградените модули в системата Advanced Render, PyroCluster, XPresso и Thinking Particles.

Ръководството може да се използва и от друг кръг специалисти проектанти, като дизайнери работещи в областта на формообразуването и архитектурата.

Ръководството е изготвено въз основа на система CINEMA 4D R10 използвана в обучението на студенти в Технически университет – Варна.

Упражненията с номера от 2 до 9 и от 11 до 15 са разработени от доц. д-р инж. Василев, а 1 и 10 от гл. ас. д-р инж. Бакалова.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba