Категория: Автоматизация на инженерния труд (CAD-CAM-CAE Software)
Рецензент: доц. д-р инж. Димитър Неделчев Неделчев от ТУ-Варна
Страници: 156
Цена (лв.): 8.00
ISBN: 978-954-760-291-5
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2013

Брой преглеждания: 1086

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

     В настоящия учебник по дисциплината „Основи на компютърното проектиране" са разгледани общите принципи и методологията, които се използват в съвременните системи за автоматизирано проектиране. Особено внимание е обърнато на двумерното и твърдотелно моделиране, и моделиране с използване на повърхнини.

    Учебникът е предназначен за студенти и инженери, обучаващи се в специалност „Индустриален дизайн" и за студенти от професионално направление „Машинно инженерство". Има за цел получаване на познания при използване на CAD системи, като е акцентирано на популярната система AutoCAD. В учебника се разглежда инженерният подход при изготвяне на чертежи на проектираното изделие и моделиране на тримерни тела.

     Обяснени са, подходите за създаване на сложни двумерни контури, оразмеряване на чертежите, създаване на приложни графични библиотеки и твърдотелното и повърхностно моделиране.

      Учебникът може да се използва и от друг кръг специалисти проектанти, като дизайнери работещи в областта на формообразувапето и корабостроенето.

      Глави 1, 2, 3, 4 и 11 са разработени от доц. д-р Пламен Братанов, а глави 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 и 14 от доц. д-р инж. Гриша Василев.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba