Категория: Автоматизация на инженерния труд (CAD-CAM-CAE Software)
Рецензент: доц. д-р Захарий Драганов Попов от ТУ-Варна
Цена (лв.): 8.40
ISBN: 978-954-20-0411-0
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2008
Бележка: Ръководството е предназначено за студентите от II к. спец. КТМ и МТТ, но може да е полезно и на студенти, дипломанти и докторанти от други специалности, както и от специалисти от различни сфери на инженерните науки и практика.

Брой преглеждания: 885

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

В ръководството са разгледани общите принципи и начини за работа, приложими при решаване на различни видове математически задачи и научно-приложни проблеми, чрез използване на програмния продукт MathCAD.

Ръководството е предназначено основно за студенти, дипломанти, инженери и докторанти, както и за други потребители, занимаващи се с различни сфери на науката и практиката. То има за цел, получаването на първоначални познания, при изучаване на възможностите на популярния продукт MathCAD, за съставянето и решаването на теоретични и приложни математически задачи. В него са представени подходите и методите за работа и управление на ресурсите на софтуерния продукт при дефинирането, решаването и подходящото представяне на резултатите на широк спектър от задачи и математически проблеми.

Показани са начините за съвместна работа на MathCAD с външни програмни и софтуерни продукти, като MS Excel, Axum, Mathlab, Visio, Lotus и др., както и възможностите за обмяна на данни и документи с други потребители на продукта по целия свят, чрез възможностите на интернет.

Ръководството може да се използва от широк кръг инженерни и не инженерни специалисти, както и от такива, занимаващи се с икономика, математика, физика, химия, биология и други области на науката, чиято дейност е свързана с решаване на теоретични и практически математически задачи в съответната област.

Ключови думи: Софтуерен продукт   MathCAD  
Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba