Категория: Автоматизация на инженерния труд (CAD-CAM-CAE Software)
Рецензент: доц. д-р Янко Златанов Милев от Варненски свободен университет
Страници: 62
ISBN: 954-20-0191-6
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2005

Брой преглеждания: 913

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

С навлизането на съвременната компютърна техника в производството. Назря необходимостта от автоматизирана подготовка на конструктивна и технологична документация. Съвременното пазарно стопанство и намиращите приложение в производството гъвкави производствени системи, налагат все по-кратки срокове на проектиране и подготовка на производствения процес. Това съкращаване на времето може да се осъществи или чрез включване в разработката на големи групи високо квалифицирани кадри или чрез автоматизация на проектирането. Използването на големи колективи води до прекомерно оскъпяване на производствените изделия, поради което се налага използването на съвременни CAD/Cam системи за проектиране и подготовка за производство.

В това ръководство за разгледани особеностите и основните принципи при проектиране на технически обекти и тяхната визуализация в чертожна област. Разгледани са основните техники и похвати при двумерна и тримерна визуализация, при използване на най-широко разпространената CAD система AutoCAD®.

Авторът изказва благодарност на колегите от кат. ТМММ и CAD/CAМ лабораторията при ТУ-Варна за оказаната помощ и за предоставяне на лицензирана литература и лицензирани програмни продукти.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba