Категория: Автоматизация на инженерния труд (CAD-CAM-CAE Software)
Рецензент: доц. д-р Захарий Драганов Попов от ТУ-Варна
Страници: 205
ISBN: 978-954-20-0479-0
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2010

Брой преглеждания: 1315

  5 / 1
Лошо Супер 

Анотация

В настоящото ръководство са разгледани общите принципи и методологията, използвани в съвременните системи за автоматизирано проектиране в машиностроенето, като особено внимание е обърнато на обектното параметрично твърдотелно моделиране и моделиране с използване на повърхнини.

Ръководство е предназначено за студенти и инженери, обучаващи се и завършили професионално направление "Машинно инженерство". То има за цел получаване на първоначални познания при изучаване на популярната параметрична система SolidWorks. В него се набляга върху инженерния подход при проектиране и конструиране на детайли и сглобени единици и получаване на чертежи на проектираното изделие.

Обяснени са особеностите при проектиране на детайли от листов материал и възможността за получаване на разгъвки. В последното упражнение е предоставена възможността за запознаване със средството за линеен статичен анализ по метода на крайните елементи SimulationXpress, който е вграден в системата.

Ръководството може да се използва и от друг кръг специалисти проектанти, като дизайнери работещи в областта на формообразуването и корабостроенето.

Упражненията с номера от 1 до 7 и номер 14 са разработени от доц. д-р инж. Василев, а от 8 до 13 от гл. ас. д-р инж. Бакалова.

Ключови думи: SOLIDWORKS  
Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba