Категория: Автоматизация на инженерния труд (CAD-CAM-CAE Software)
Рецензент: доц. д-р Захарий Драганов Попов от ТУ-Варна
Страници: 178
ISBN: 978-954-20-0549-0
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2012

Брой преглеждания: 896

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

В настоящия учебник по дисциплината са разгледани общите принципи и методологията, които се използват в съвременните системи за автоматизирано проектиране. Особено внимание е обърнато на обектното, параметрично и твърдотелно моделиране, и моделиране с използване на повърхнини. Учебникът е предназначен за студенти и инженери, обучаващи се и завършили професионално направление „Машинно инженерство”. Има за цел получаване на познания при използване на CAD системи, като е акцентирано на популярната параметрична система SolidWorks.

В учебника се разглежда инженерният подход при проектиране на детайли, сглобени единици и получаване на чертежи на проектираното изделие. Обяснени са, вградените в системата, приложения за проектиране на детайли от листов материал, проектиране на инструментална екипировка и линейния симулационен анализ Simulation Xpress, което работи по метода на крайните елементи.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba