Категория: Автоматизация на инженерния труд (CAD-CAM-CAE Software)
Рецензент: доц. д-р Евстати Лефтеров Лефтеров от ТУ-Варна
Страници: 154
ISBN: 978-954-20-0630-5
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2014

Брой преглеждания: 878

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

       В настоящият наръчник за дистанционно обучение са разгледани общите принципи и методологията, използвани в съвременна система за автоматизирано проектиране на различни сцени, като особено внимание е обърнато на осветлението в сцената, използвани материали и текстури и анимация.

      Наръчникът е предназначен за студенти, обучаващи се в Образователно квалификационна степен „магистър" в специалност "Индустриален дизайн", но може да бъде използвано и от студенти обучаващи се в професионално направление "Машинно инженерство". То има за цел получаване на първоначални познания при създаване на полигонни модели, създаване на сцени с тези модели, фото реалистична визуализация на сцената и анимация.

     Обяснени са особеностите при използване на вградените модули в системата Advanced Render, PyroCluster, XPresso и Thinking Particles.

     Наръчникът може да се използва и от друг кръг специалисти проектанти, като дизайнери работещи в областта на формообразуването и архитектурата.

     Наръчникът е изготвен въз основа на система CINEMA 4D използвана в обучението на студенти в Технически университет - Варна.


Наръчникът е издаден във връзка с ПРОЕКТ: BG051P0001-4.3.04-0014 "Нови електронни форми за обучение в Технически Университет - Варна". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba