Печат 
Категория: Автоматизация на инженерния труд (CAD-CAM-CAE Software)
Рецензент: доц. д-р Гриша Величков Василев от ТУ-Варна
Страници: 142
ISBN: 978-954-20-0783-8
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2018

Брой преглеждания: 819

  5 / 1
Лошо Супер 

Анотация

      AutoCAD е една от много графични програми за чертане за двумерни (2D) и тримерни (3D) изображения за различни приложни сфери – промишленост, индустриален дизайн, печат и т.н. В областта на компютърното проектиране съществуват множество подобни софтуерни продукти, но AutoCAD се е наложил като стандарт в машинното и архитектурно чертане. Професионалните конструктори, инженери, архитекти използват програмата за да създават разглеждат, разпечатват на плотер или принтер документация, като при това спазват наложените в съответните области стандарти и правила. Създадените чертежи са изключително точни и информативни. Изходните файлове могат да бъдат използвани от други CAD програми, а освен това има възможност да се използват като вход за CAM софтуер, както и от компютърно управлявана (CNC) машина.

    В настоящото ръководство са представени основните особености при работа с AutoCAD. То е предназначено за студенти, обучаващи се в професионално направление „Машинно инженерство". Целта е да се получат първоначални, основни познания по автоматизирано проектиране. Обърнато е внимание както на двумерното чертане, така и някои техники за пространствено моделиране.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba