Категория: Метрология и метрологично осигуряване (Metrology and measuring instruments)
Рецензент: доц. д-р Юлия Христова Вандева
Страници: 128
ISBN: 978-954-20-0477-6
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2010

Брой преглеждания: 826

  1 / 2
Лошо Супер 

Анотация

Дисциплината "Взаимозаменяемост и технически измервания" запознава студентите с основните принципи на взаимозаменяемостта и с правилата за нормиране на геометричната точност на машиностроителните изделия. Това е базова дисциплина, която доставя данни за изискванията за точност съобразно нормативните документи, като се отчита технологията за обработване, надеждността и икономичността и типа на производството при създаването и експлоатацията на машините и съоръженията.

Дисциплината запознава студентите и с основите на метрологията: основни елементи на теоретичната метрология, основни елементи на законовата метрология и приложните метрологични проблеми, а така също и с единството на измерванията и методите и средствата за решаване на най-срещаните в машиностроенето метрологични задачи.

Разглеждат се използваните съвременни методи за измерване на различни параметри и съвременните контролно-измервателни уреди. Отделя се внимание на избора на методите и средствата за измерване и контрол в зависимост от особеностите на измервания обект, характера на производството, технологията за обработването му и изискванията за точност, надеждност и икономичност на измервателния процес.

Лабораториите упражнения включват запознаване с методите и средствата за измерване както ма линейни и ъглови размери така и на редица други параметри, оценка на грешките при измерване, автоматизиране на измерването обработха и представяне на резултатите.

Вьа всяко упражнение студентите решават конкретни метропогични задачи и придобиват знания и умение за работа със съответните измервателни средства.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba