Категория: Технология на машиностроенето (Manufacturing Technologies)
Рецензент: доц. д-р инж. Димитър Неделчев Неделчев от ТУ-Варна
Страници: 141
Цена (лв.): 5.20
ISBN: 978-954-20-0764-7
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2016

Брой преглеждания: 1179

  5 / 2
Лошо Супер 

Анотация

Целта на ръководството за лабораторни упражнения е запознаване на студентите с принципа на работа на металорежещите машини с цифровото програмно управление, задвижването и управлението на преводите им, с въпросите на програмиране на ММ с ЦПУ, както и с тези по компановката и настройването на ММ с ЦПУ. За използването му са необходими априорно придобити знания по дисциплините: металорежещи машини, технология на машиностроенето, рязане на материали и режещи инструменти.

С помощта на изложените теми в ръководството студентите ще могат да избират ММ с подходящи за съответното производство системи с ЦПУ, да програмират и настройват ММ с ЦПУ, като рационално използват техните възможности. Лабораторните упражнения са базирани на стругове с ЦПУ със система ЗИТ 500 и FANUC-9Т и обработващ център HAAS със система FANUC-0i-ver.23, като поне половината от тях се провеждат в реални производствени условия на машиностроителни предприятия. Разгледани са също и базовите модули FEATURETURN и FeatureMILL2.5D на CAM системата FeatureCAM за автоматизирано програмиране и извеждане на УП за ММ с ЦПУ.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba