Категория: Технология на машиностроенето (Manufacturing Technologies)
Рецензент: доц. д-р Гриша Величков Василев от ТУ-Варна
Страници: 283
Цена (лв.): 8.80
ISBN: 978-954-20-0504-9
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2010

Брой преглеждания: 1257

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

В настоящото ръководство са разгледани основните възможности на някои съвременни CAM системи за моделиране на най-често използваните технологични процеси за обработване в машиностроенето, както и начините за дефиниране и настройване на технологичните и режимни параметри на обработките, с цел осигуряване на крайното качество на произвежданите детайли.

Като база на разглежданията, се използват програмните продукти FeatureCAM и SprutCAM, тъй-като те намират широко приложение в машиностроенето за създаване на управляващи програми за обработка на широк спектър детайли от типа на валове, втулки, корпусни детайли, пресформи, леярски модели и др., съчетано с относително несложен потребителски интерфейс и възможност за работа с графични модели, създадени чрез най-често използваните CAD-системи от типа на Рго/Е, AutoCAD, EZ-MILL, IGES, Alpha1, ParaSolids, SolidWorks, Inventor, Step, Catia, SolidEdge, UnIGraphics, STL и др.

В хода на разглежданията са обяснени основните етапи на автоматизираното проектиране на технологичните процеси за обработване, използването на изходни данни и модели, библиотеки с материали, инструменти и стратегии за обработване, като е обърнато внимание и на начините за откриване и коригиране на допуснати грешки в процеса на моделиране на обработването.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba