Категория: Технология на машиностроенето (Manufacturing Technologies)
Рецензент: доц. д-р инж. Димитър Неделчев Неделчев от ТУ-Варна
Страници: 112
Цена (лв.): 4.20
ISBN: 978-954-20-0769-2
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2017

Брой преглеждания: 1316

  3 / 2
Лошо Супер 

Анотация

От настоящия учебник се получава информация за видовете машинни приспособления и инструментална екипировка, намиращи приложение в областта на машиностроителното производство. Предназначен е за студенти, обучаващи се в областта на машинното инженерство и специалисти от промишлеността. Учебникът е разработен в два основни раздела.

Първият раздел разглежда машинните приспособления, като в него са включени устройства за установяване и закрепване, затягащи механизми, задвижване на технологичните приспособления, магнитни приспособления, стандартни приспособления за многократно използване и др. Вторият раздел разглежда инструменталната екипировка, която включва спомагателни приспособления за струговане, фрезоване и свредловане с ЦПУ, инструментални блокове, приспособления със самостоятелно задвижване и др.

Разработката позволява да се проектират, избират и препоръчват основните видове технологични приспособления и инструментална екипировка.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba