Категория: Технология на машиностроенето (Manufacturing Technologies)
Рецензент: доц. д-р Кирил Янков Киров от ТУ-Варна
Страници: 143
Цена (лв.): 5.70
ISBN: 978-954-20-0572-8
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2013

Брой преглеждания: 1103

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

В настоящото ръководство са публикувани методиките за провеждане на лабораторни упражнения по дисциплината „Технология на машиностроенето I част" включена в III семестър на учебния план на специалност „Машиностроителна техника и технологии" на ТУ - Варна. Същите разширяват и задълбочават знанията на студентите получавани от лекционния курс по дисциплината.

Материалът за всяко упражнение съдържа: цел на упражнението, кратка теоретична постановка, ред за провеждане на упражнението с указания за изпълнение на лабораторните задачи, указания за съдържанието и изготвянето на протокола от упражнението. В отделните упражнения са описани схеми на опитните постановки, използваните оборудване, приспособления, инструменти.

При изготвянето на упражненията са взети впредвид все още непълният фундамент от знания на студентите в III семестър на следването и съществуващата материална база на катедра ТМММ на ТУ - Варна.

Ръководството може да бъде използвано и за провеждане на упражнения по дисциплините „Машиностроителни технологии" и „Производствени технологии" включени в учебните планове на други специалности от ТУ - Варна.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba