Категория: Технология на машиностроенето (Manufacturing Technologies)
Рецензент: проф. д-р Петър Иванов Хаджийски от ТУ - София
Страници: 239
Цена (лв.): 8.60
ISBN: 978-954-20-0607-7
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2014

Брой преглеждания: 926

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

В настоящия учебник по дисциплината „Компютърно прог-рамиране на металорежещи машини“ са разгледани общите принципи и методологията, използвани в съвременните системи за автоматизирано проектиране на технологични процеси и генериране на управляващи програми за стругове, фрезови машини и обработващи центри с цифрово програмно управление - СNС (Computer Numerical Control). Курса по дисциплината е базиран основно на CAD/CAM продуктите Solidworks и FeatureCAM, като те се използват за програмиране на технологични процеси, базирани на вградените в тях алгоритми и стратегии за обработка. Разглеждат се компютърното програмиране на ротационни детайли, 2.5D, 3D, 4 и 5-осни фрезови операции, високоскоростни обработки, както и струго-фрезови операции.

   Учебникът е предназначен за студенти и инженери, обучаващи се и завършили професионално направление „Машинно инженерство”. Може да се използва и от други студенти, изучаващи аналогични дисциплини, както и от технолози от машиностроителните фирми и предприятия.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba