Категория: Инженерна графика и Техническо документиране
Рецензент: Александър Кънчев
Страници: 183
Цена (лв.): 13 лв.
ISBN: 978-619-7349-00-9
Библиотека: Тонекс-2000 ЕООД
Година: 2016

Брой преглеждания: 257

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

Настоящето ръководство за упражнения по „/Електро/ Техническо документиране и Инженерна графика“ е предназначено за студенти първи курс от Технически Университет – Варна от факултети:

Машинно-Технологичен Факултет  (МТФ),

Електротехнически Факултет  (ЕФ),

Корабостроителен Факултет  (КФ)  и

Факултет по Изчислителна Техника и Автоматизация  (ФИТА),

и има за задача да ги напътства и подпомага при изпълнение на курсовите задачи от програмата на дисциплините: „Електротехническо документиране“, „Техническо документиране“  и  „Инженерна графика“.

В ръководството са дадени теоретични пояснения, стандартни изисквания, методически указания и варианти за самостоятелна работа на студентите.

Представени са правила за проектиране, означаване, записване, кодиране и др. съгласно Българските държавни стандарти (БДС), Европейските норми (EN) и Международната организация по стандартизация – ISO. Направен е паралел с други действащи специализирани стандарти (ANSI), с оглед практическата възможност за разчитане на специализирана документация изготвена по тези стандарти.

Ръководството може да се ползва и от студенти в по-горни курсове като справочна литература при подготовка на курсови проекти, както и от специалисти в практиката за подпомагане и разработване на редица инженерни проекти.

Авторите са дългогодишни преподаватели в ТУ – Варна с реализирани редица инженерни проекти от практиката. Те с благодарност биха приели всички препоръки и забележки на колеги и студенти с цел подобряване качеството на ръководството.

Авторите изказват своята дълбока благодарност на колегите доц. д-р В. Драганов, доц. д-р Ю. Рангелов, доц. д-р Й. Каменов и др. за предоставените материали и съдействие при списване на ръководството.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba