Категория: Инженерна графика и Техническо документиране
Рецензент: Александър Кънчев
Страници: 146
Цена (лв.): 15 лв.
ISBN: 978-619-7349-08-5
Библиотека: Тонекс-2000 ЕООД
Година: 2019

Брой преглеждания: 1847

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

Настоящето ръководство за упражнения по „Електротехническо документиране“ е предназначено за студенти първи курс от Технически Университет – Варна от факултети:

Електротехнически факултет  (ЕФ),

Факултет по изчислителна техника и автоматика  (ФИТА)  

и има за задача да ги напътства и подпомага при изпълнение на курсовите задачи от програмата на дисциплините: „Техническо документиране“ и „Електротехническо документиране“.

В ръководството са дадени теоретични пояснения, стандартни изисквания, методически указания и варианти за самостоятелна работа на студентите.

Представени са правила за проектиране, означаване, записване, кодиране и др. съгласно Българските държавни стандарти (БДС), Европейските норми (EN), Международната организация по стандартизация (ISO) и Международния електротехнически комитет (IEC). Направен е паралел с други действащи специализирани стандарти (ANSI), с оглед практическата възможност за разчитане на документация изготвена по тях.

Ръководството може да се ползва и от студенти в по-горни курсове като справочна литература при подготовка на курсови проекти, както и от специалисти в практиката за подпомагане и разработване на редица инженерни проекти.

Авторите са дългогодишни преподаватели в ТУ – Варна с реализирани редица инженерни проекти от практиката. Те с благодарност биха приели всички препоръки и забележки на колеги и студенти с цел подобряване качеството на ръководството.

Авторите изказват своята дълбока благодарност на колегите доц. д-р В. Драганов, доц. д-р Ю. Рангелов, доц. д-р Й. Каменов, доц. д-р Б. Апрахамян, доц. д-р А. Банкова и др. за предоставените материали и съдействие при списване на ръководството.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba