Категория: Инженерна графика и Техническо документиране
Рецензент: доц. д-р Митко Тодоров Додуров
Страници: 126
ISBN: 978-954-20-0637-4
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2014

Брой преглеждания: 703

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

2014Учебното пособие по „ПРИЛОЖНА ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА – 2 част“ е предназначено за студенти от машиностроителните специалности на факултети МТФ и КФ на ТУ-Варна. Дисциплината надгражда базовите умения у студентите, придобити в първата част. Необходимите през целия курс на обучение и в практическата дейност на инженера знания относно изискванията на стандартите, развитие на естетически критерии за проектиране и оформяне на техническата документация, разчитане на готова техническа документация се формират в тази част на дисциплината. Тя създава и предпоставки за задълбочено и плавно формиране на конструкторската подготовка на бъдещите инженери - машиностроители като развива у студентите пространствено мислене, въображение, умения за графично-чертожна работа.

Предмет на дисциплината е изучаването на методите за построяване на изображения на пространствените обекти върху равнина, запознаване с правилата за изработване на техническа документация на изделията. Обучението включва усвояване на принципите на ортогоналното проектиране на геометрични обекти, построяване на аксонометрични изгледи, сглобени единици от натура и изработване и разчитане на чертежи на средно-сложни и сложни детайли и възли.

Конструкторските документи са и ще продължат да бъдат езика на техниката, който е разбираем от специалистите от цял свят. Владеенето и прилагането на стандартизационните правила за оформянето на техническите документи е основно изискване към квалификацията на инженера.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba