Печат 
Категория: Инженерна графика и Техническо документиране
Рецензент: доц. д-р Митко Тодоров Додуров
Страници: 111
ISBN: 978-954-20-0638-1
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2014

Брой преглеждания: 834

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

Учебното пособие по „ТЕХНИЧЕСКО ДОКУМЕНТИРАНЕ“ е предназначено за студенти от електро специалности на факултети ФИТА, ЕФ и ФЕ на ТУ-Варна. Дисциплината се изучава през първи семестър на първи курс и изгражда базови умения у студентите за съставяне на инженерно-техническа документация, необходима през целия курс на обучение и в практическата дейност на инженера. По време на изучаването й се развива пространствено мислене, въображение, умения за графично-чертожна работа, знания относно изискванията на стандартите, развитие на критерии за проектиране и оформяне на техническата документация, разчитане на готова техническа документация.

Предмет на дисциплината е запознаване на студентите с принципите и правилата за изготвяне на конструкторска документация на изделия от електротехниката, електрониката и автоматиката. Изучават се условно-графичните символи, според стандартите на БДС, EN, ISO, IEC, ANSI …. Изработва се техническа документация с електротехнически чертежи и схеми в областта на силнотоковата и слаботоковата електротехника.

Дисциплината осигурява технически знания на студентите, умения за създаване и разчитане на технически документи на електротехнически изделия. Конструкторските документи са и ще продължат да бъдат езика на техниката, който е разбираем от специалистите от цял свят.

Владеенето и прилагането на стандартните изисквания, както и използването на компютърни програмни продукти за оформянето на конструкторските документи е основно изискване към квалификацията на съвременния инженер.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba